Ugledni tim vizionara vodi i oblikuje našu strategiju,
osiguravajući da ostanemo u samom vrhu inovacija i izvrsnosti.

UPRAVNI ODBOR I UPRAVITELJ ZADUŽBINE

Predsednik Upravnog odbora
PROF. DR GORAN PITIĆ
Prof. ekonomije i predsednik saveta FEFA

Član Upravnog odbora
JOVAN PURAR
Direktor pravnih i opštih poslova MK Group

NEMANJA ĐORĐEVIĆ
Upravitelj

Član Upravnog odbora
ALEKSANDAR KOSTIĆ
Potpredsednik MK Group

Član Upravnog odbora
ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
Direktorka korporativnih poslova MK Group

Predsednik Upravnog odbora
PROF. DR GORAN PITIĆ
Prof. ekonomije i predsednik saveta FEFA

Član Upravnog odbora
ALEKSANDAR KOSTIĆ
Potpredsednik MK Group

Član Upravnog odbora
JOVAN PURAR
Direktor pravnih i opštih poslova MK Group

Član Upravnog odbora
ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
Direktorka korporativnih poslova MK Group

NEMANJA ĐORĐEVIĆ
Upravitelj