Palata nauke postala članica ECSITE mreže

Palata nauke – Zadužbina Miodraga Kostića, postala je članica ECSITE (European Network of Science Centers and Museums) panevropske mreže naučnih centara i muzeja, koja povezuje više od 300 organizacija iz 50 zemalja.

Na ovogodišnjoj ECSITE konferenciji, održanoj u Ljubljani od 5. do 8. juna, Jovana Nedeljković, koordinatorka postavki u Palati nauke, održala je prezentaciju pod nazivom „Čuvajmo prošlost, obogatimo budućnost“ u okviru sesije Project Showcase. Tom prilikom predstavila je misiju i viziju Palate nauke, kao i njene buduće sadržaje. Konferencija je pružila izuzetnu priliku za povezivanje sa stručnjacima iz različitih oblasti nauke i muzeologije, kao i sticanje uvida u najnovije trendove i prakse naučnih centara.